Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 08 2015

niepolubiecie
Jeśli nie wiadomo od czego zacząć, zaczyna się od początku.
Reposted fromhaley haley viacytaty cytaty
niepolubiecie
6242 b840 500
storm in Poznań, Poland.
Reposted frompoznan poznan
niepolubiecie

Nig­dy nie miej skru­pułów po­wie­dzieć mężczyźnie, co o nim myślisz. Mężczyżni są ok­ropnie za­rozu­miali. I tak nie uwierzą, jeśli się mówi o nich coś niepochlebnego. 


— Agatha Christie
Reposted fromButWhy ButWhy viacytaty cytaty
niepolubiecie

Dziejesz się 
we mnie
raz za razem
kręcisz tam
wszystkim 
i mieszasz

chaos mi 
zostawiasz 
szalejącą
letnią burze

a gdy po Tobie 
sprzątam 
i nawet już kurz
tu nie tańczy
Ty wracasz
i dziejesz się 
znowu.

— K. Wołyniec, Powroty
Reposted fromunco unco viacytaty cytaty
1727 ac24
Reposted fromlafuene lafuene viaikari ikari
niepolubiecie
2512 ca39
Reposted frominspire inspire viaikari ikari
niepolubiecie
8731 e39c 500
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaikari ikari
niepolubiecie
6770 25a6 500
Reposted fromthinredline thinredline viakulkacurly kulkacurly
niepolubiecie
6010 3eba 500
Reposted frompasazerka pasazerka viaikari ikari
niepolubiecie
i wszystko to iluzją jest i magią
i zdarza się raz na milion
— zabili mi żółwia - wiosna
Reposted fromirmelin irmelin viacytaty cytaty

July 06 2015

niepolubiecie
“(…) nie ma większej nienawiści niż zrodzona z bliskości”
— W.Myśliwski
Reposted frombeatkazz beatkazz viacytaty cytaty
niepolubiecie
zainteresuj się mną, mam Ci tyle do opowiedzenia..
— :(
Reposted frompersona-non-grata persona-non-grata viacytaty cytaty
niepolubiecie
9774 32cc 500
Poznań, Lata 1985-1987
Reposted fromhormeza hormeza viapoznan poznan
niepolubiecie
9357 dd15 500

July 05 2015

niepolubiecie
4776 f042
Reposted fromrominaplum rominaplum viakulkacurly kulkacurly
niepolubiecie
2832 7cb7
niepolubiecie
Oczekujemy, że ludzie pozostaną takimi, jakich ich pamiętamy, ale oczywiście nigdy tak nie jest...
— Szepty zmarłych
Reposted frompaulinac26 paulinac26 viacytaty cytaty
niepolubiecie
1483 3871 500
Reposted fromTankistD TankistD viacigarettes cigarettes
niepolubiecie
3992 7cae 500
<3
Reposted fromfelicka felicka viailovemovies ilovemovies
niepolubiecie
3524 3169 500
Reposted fromkarmacoma karmacoma viailovemovies ilovemovies
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl